„ALFA aplikace“ – klíč k odstranění či zmírnění duševních potíží !?

„ALFA aplikace“ je zcela nový způsob užití preparátů, vlivem kterého výrazně vzrůstá účinek na mozkovou činnost. Aplikací přípravků v alfa hladině lidské mysli se zvyšuje nebo i mění vliv obsažených látek a délka jejich působení oproti normálnímu užití během dne.

S touto převratnou metodou po několika letech vývoje přichází česká společnost REVEL-PEX. Její novinka pro ALFA aplikaci – nenávykový přípravek REPAIRER (PDK2593292) – už při prvním správném užití výrazně zvyšuje mozkovou aktivitu, zlepšuje vjem vyšších harmonických tónů (vnímání hudby obecně), snižuje projevy demence včetně Alzheimerovského typu (do 2. stadia), zrychluje úsudek, posiluje vitalitu, zesiluje chuť k jídlu. Nárazové využití REPAIRERU je možné u všech věkových skupin. Při nestřídmém způsobu života tlumí abstinenční příznaky, deprese, pozitivně se projevuje u anorexie a jiných poruch, prosazuje návrat původní osobnosti a zlepšuje vnímání sebe sama. Přípravek je velmi dobře snášen bez kontraindikací a jeho užívání nevylučuje souběžnou klasickou léčbu.

(REPAIRER obsahuje cholin a není vhodný pro epileptiky!, rovněž jak bylo výše zmíněno, dokáže „ALFA aplikace“ měnit účinek látek – např. užitím obyčejného Ginkga 40mg tímto způsobem si způsobíte celodenní dezorientaci a problémy s myšlením).     

„ALFA aplikace“ speciálně postavených silných léků by mohla znamenat revoluci v léčbě dosud neléčitelných duševních chorob.

www.revel-pex.cz

Hladina Alfa je stavem uvolnění, prostým jakéhokoli napětí, kdy mysl reaguje na okolní podněty velmi málo. Je to fáze odpočinku fyzického i duševního, kdy se posilují a regenerují všechny životní funkce. Čas probouzení je přechodovým stavem mezi „Alfa“ a „Beta“, přičemž tehdy dochází k přednastavení parametrů mozku pro následující hodiny. Proto je tento okamžik ideální pro podání látek za účelem ovlivnění duševního i fyzického stavu jedince s výrazným efektem pro celý zbytek dne.      

Jak taková „ALFA aplikace“ probíhá?

Ráno, těsně po probuzení (nikoli po odpoledním spánku), konzumuje dotyčný vleže (s připravenou vodou na zapití) nachystaný přípravek a 20 minut „klimbá”, myšlenky se snaží opouštět. Během této doby nevstává z postele a po uplynutí zmíněných dvaceti minut jde za svým plánovaným programem.

Pokud člověk trpí nespavostí a dochází u něj během rána opakovaně k probouzení a usínání, je třeba určit okamžik podání přípravku jako čas plánovaného vstávání mínus 20 minut. Pokud naopak po konzumaci přípravku člověk znovu tvrdě usne, je „ALFA aplikace“ neúčinná, avšak neublíží (mikrospánek během „ALFA aplikace“ nevadí).  Užití REPAIRERU během dne je zcela bez účinku, určitý snížený efekt byl zaznamenán při podání do 15min po opuštění postele (vhodné řešení u osob, které již nejsou ALFA aplikace schopny).

TOPlist