Stavy vědomí

V roce 1874 se poprvé objevila ve věděcké literatuře zpráva o objevu Richarda Catona, který jako první oficiálně objevil měřitelné elektrické potenciály produkované mozkem, jejichž změna se projevovala vždy se změnou lidského vědomí. Tuto metodu ovšem pro kvalitní výzkum nebylo možné použít až do objevu Elektroencefalografu (dále  jen EEG). EEG umožňuje měření elektrického potenciálu mozku s velkým rozlišením a následné zapisování hodnot do grafu v závislosti „napětí – čas“. Po dlouhodobém experimentování s EEG bylo zjištěno co způsobuje určité rozpoložení lidské mysli v lidském mozku.

Mozkové vlny

Vlivem složitých bioelktrických procesů vzniká kolem mozku slabé elektromagnetické pole, které vibruje v několika základních frekvencích. V odborné literatuře jsou základné skupiny frekvencí značeny jako:

Beta mozkové vlny (14-40Hz)

v tomto stavu setrvává většina lidí po převážnou část dne. V mozku se objevují přirozeně v normálním bdělém stavu, který se může pohybovat od ospalé bdělosti až po soustředěnou činnost. Při vyšších frekvencích nastávají stresové stavy nebo stavy napětí, často je doprovází neklid, strach nebo zlost. Zde probíhá logicko-analytické myšlení a pozornost je vedena vně a směřuje k problémům spojeným s okolím. Lidé prvobytně-pospolné společnosti  více odpočívali, relaxovali a stresu využívali jen k lovu či obraně. Ve stavu „Beta” pobývali poměrně krátkou dobu, a tak si jejich organismus mohl dostatečně odpočinout.

Alfa mozkové vlny (8-13Hz)

převládá stav uvolnění bez jakéhokoliv duševního napětí, je to stav bdělého odpočinku mysli i těla bez pocitu ospalosti. Vyskytuje se přirozeně při senzorickém odpočinku (např. při zavřených očích), hluboké relaxaci nebo meditaci. Stav Alfa zapříčiňuje pocity uvolnění a bezpečí, duševní pohody, zlepšení spánku, studijních výkonů, zvýšení pracovní produktivity, snížení strachů a úzkostí, zvýšení imunity. Předpokládá se, že mnozí kreativní géniové se i při bdělém stavu pohybují na hranici Alfa, kde vznikají představy a kreativní řešení problémů a idejí.

Hranice Alfa / Theta

odpovídá Schumannově resonanci. Jedná se o frekvence v rozsahu 7 až 8 Hz. V této hladině jsou nejčastěji popisovány stavy prohlédnutí a údajně zde také může dojít k osobní proměně. Z hlubokého spánku ve frekveci do 7 Hz přecházíme při probouzení přes Alfa fázi, kdy dochází ke spouštění sebeléčebných procesů na tělesné i duševní úrovni.

Theta mozkové vlny (4-8Hz)

nacházíme se ve stavu hluboké relaxace a uvolnění, meditaci nebo nízké formě spánku REM (rychlé pohyby očí a snění). V těchto vlnových délkách dochází v mozku k zlepšení paměti (především dlouhodobé). Dochází zde k styku s nevědomím, je prohloubena intuice, kreativita a vhled do komplikovaných problémů se schopností nacházet neobvyklá řešení problémů.

Delta mozkové vlny (1-4Hz)

vyskytuje se hlavně v hlubokém spánku, stavu hlubokého uvolnění nebo v bezvědomí. Jedná se o nejpomalejší mozkové vlny o frekvenci a doprovázejí procesy obsahující tělesnou regeneraci. Toto jsou pouze nejzákladnější stavy lidského mozku a samozřejmě existuje velké množství mezistupňů těchto stavů. Tyto frekvence jsou ve skutečnosti pouze důsledkem určitého myšlenkového procesu, ale lze určitý stav mysli i uměle vyvolat modulací mozku již zmíněnou určitou frekvencí. Poslední dobou začal vzrůstat zájem o možnost umělé změny stavu vědomí a vznikl tak nový vědní obor: „Neurotechnologie“. Jde o výzkum možnosti umělého harmonizování elektromagnetického pole mozku a zpětné ovlivnění lidského vědomí. Změny v duševním stavu ovlivňují druh produkovaných mozkových vln. (Léčba zenovou meditací, prof. Tomio Hirai, Cad Press, 1997)

TOPlist